TaubeSpelen ställer in efter 24 år!
Köpta biljetter återlöses.

För att återlösa din biljett maila:
Bokningsnummer
Antal
Vilken sektion
Kontonummer eller bg/pg till

taubespelen@gmail.com
OBS MAILADRESSEN!

eller posta till
Wiber Music AB
Box 15
401 20 GÖTEBORG

eller ring 0705 79 19 49
mellan kl 10- 16 under vardagar.

Med vänliga hälsningar
TaubeSpelen
Nisse Ericsson